Vərəsəlik və Miras

Vəsiyyətnamə nədir?

3265 izlənmə

Paylaş

 

17

Sərvər Süleymanlı

Mülki hüquq

Paylaşılma tarixi

07 oktyabr 2012 19:32

Vəsiyyətnamə fiziki şəxslər baxımından olan bir hüquqi ifadədir.Fiziki şəxs öldükdən sonra əmlakının müqəddəratı ilə bağlı iradəsini özündə ehtiva edən xüsusi bir iradə bəyanıdır.Bu iradə bəyanı ilə vəsiyyət edən şəxs vəfat etdikdən sonra onun əmlakının kimə hansı nisbətdə aid olacağı müəyyən olunur.Əmlakın mənsub olduğu şəxsə vərəsə deyilir.Vərəsələrin üzərinə müəyyən vəzifə və öhdəliklər də qoyula bilər

Etiketlər :