Xarakter və ruh

Xarakter nədir ?

1903 izlənmə

Paylaş

 

18

Hüseyn Xəlilov

Psixologiya

Paylaşılma tarixi

07 iyul 2013 12:01

Xarakter psixoloji  faktordur. Xarakter insanda genetik xüsusiyyətlər daşıyan bir faktordur. Xarakter insanın psixoloji cəhətdən temperamentini, güc vasitəsini göstərən bir faktordur, yəni xarakter insanda şəxsiyyət tipini müəyyən edəcək, şəxsiyyətin özünü müəyyən edəcək və şəxsiyyətə verilən xüsusiyyətləri kəşf edəcək bir faktordur.Yəni xarakteri insan üçün Allahu Təala bir vasitə olaraq vermişdir. Xarakterin öyrənilməsi tarixi bir prosesdir. Bildiyimiz kimi, yunan alimi Aristotel  Afina məktəblərindən gələn elmi araşdırmalar nəticəsində xarakterin xüsusiyyətlərini açıqlamışdır. Amma şərq aləmində xarakterin xüsusiyyətlərini şərq topluluğunun alimləri müəyyənləşdirmişlər. Xarakter insanda yaxın ilin, yaxın əsrin, yaxın minilliyin dəyəri deyil. Xarakter dünyaya insan gəldiyi andan onun xarakteri vardır.

Etiketlər :