Uşaqlarda qorxu

Uşaqlar nədən qorxur?

1374 izlənmə

Paylaş

 

15

Saqiba Əhmədova

Klinik Psixologiya

Paylaşılma tarixi

28 avgust 2013 18:19

Ümumiyyətlə, uşaqlarda  qorxu normal bir hisdir. qorxunun olması özünü müdafiə etməyə hazırlıq mərhələsidir. Qorxu hər bir insanda olmalıdır, amma normadan artıq olarsa, sosial münasibətlərə,  insan münasibətlərinə təsir edərsə artıq bu problemə çevrilir və digər problemlərə yol aça bilər. Uşaqlarda yaşına görə qorxu müxtəlifdir: ölümdən qorxu, səsdən qorxu və s. Uşaqlar 5 ayından  7-8 ayına qədər səsdən qorxu yarana bilər. Tanımadığı bir insanı gördükdə qorxu hissi yarana bilər. Yaş artdıqca, 2, 3, 5 yaşlarında qorxu hissi də dəyişə bilər. Ölüm qorxusu, qaranlıq qorxusu, itdən, müxtəlif heyvanlardan, gördüyü hər şeydən qorxa bilər.  Və bu qorxular uşaqlarda böyük psixoloji hadisələrə səbəb ola bilər.

Etiketlər :