Sahibkarlıq

Sahibkar kimdir?

1690 izlənmə

Paylaş

 

16

Paylaşılma tarixi

23 dekabr 2013 19:34

Sahibkar müasir Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafında həlledici rolu olan insanlardır və bu insanlar sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayaraq öz riskləri, öz vəsaiti, öz dünyagörüşündən istifadə edərək fəaliyyət göstərməyə başlayır. Həm istehsal, həm emal, həm xidmət və digər sahələrdə fəaliyyət göstərərək yeni iş yerləri açırlar və açılmış bu iş yerlərinə insanları qəbul edirlər. Sahibkarlar ölkəmizdə məhsul bolluğu və xidmət işlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində iş görən insanlardır

Etiketlər :