Kəkələmə

Kəkələmə nədir?

1088 izlənmə

Paylaş

 

15

Esmira Kazımova

Defektoloq-loqoped

Paylaşılma tarixi

12 yanvar 2014 12:20

Kəkələmə ağır hesab edilən bir nitq qüsurudur.  Nitq qüsurları içərisində ağır nitq qüsuru olsa belə, korreksiyası var. Amma, demək olmaz ki, tam aradan qaldırmaq mümkündür. Buna baxmayaraq, ilk mərhələdə nəzarət etmək lazımdır ki, bu proses getdikcə ağırlaşmasın. Kəkələmə damaq samitlərinin təkrarlanması, uzanması və kəsilməsi nəticəsində yaranan bir qüsurdur. Kəkələmə, əsasən, oğlanlarda rast gəlinir, qızlara nisbətən 4 dəfə artıq olur. 100 uşaqdan 1-də kəkələməyə rast gəlinir. 

Etiketlər :