Gitara haqqında ümumi məlumatlar

Gitaranın ən sadə forması hansıdır?

1216 izlənmə

Paylaş

 

19

Paylaşılma tarixi

08 fevral 2014 19:46

Gitaranın ən sadə forması klassik gitardır, ispan gitarı da deyirlər. Altı simdən ibarət olur. Üçü melomen, üçü isə dəmirdən olur. 1, 2, 3 simlər melomen, 4, 5, 6 simlər isə dəmirdən olur. Digər sırada isə 19 til olur. Biz əsas  7 sıra üzərindən gedəcəyik. Biz deyəndə ki, 3-cü sıra, 4-cü tel, bu zaman  gördüyünüz hissəni tutacağıq. 5-ci sıra, 2-ci tel dedikdə isə bu görünən teli tutacağıq. Sıra qulpdan gövdəyə doğru, tel isə aşağıdan yuxarıya doğru sıralanır. Əsas tellər 1, 2, 3-cü tellərdir, digərləri isə yardımcı tellərdir. 

Etiketlər :