Əmək haqqından tutulmalar (Gəlir vergisi, DSMF) və uçotunun aparılması

Əmək haqqı nədir?

3224 izlənmə

Paylaş

 

17

Hümbət Hümbətov

Mühasibat uçotu

Paylaşılma tarixi

16 mart 2014 12:06

Əmək haqqı əmək məcəlləsinin 154-cü maddəsinə əsasən müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə və ya göstərdiyi xidmətlərə görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən göndəlik və ya aylıq məbləğ, buna edilən əlavələr, mükafatlar və digər ödəmələrin məcmusudur. Qısa olaraq deyə bilərik ki, əmək haqqı əmək funksiyasını yerinə yetirdiyi zaman gördüyü işə və xidmətlərə görə əldə etdiyi qazancdır. 

Etiketlər :