İT layihələri

İT layihələrinin analizi necə aparılmalıdır?

908 izlənmə

Paylaş

 

6

Anar Rüstəmov

İnformasiya texnologiyaları

Paylaşılma tarixi

26 dekabr 2014 13:28

Hər hansı bir İT layihələrinə ( bura kiçik layihələrdən tutmuş böyük həcmli internet portallarına qədər hər bir İT layihəsini aid etmək olar)  qoşulmamışdan əvvəl analiz edilməlidir. Bunun əsasında duran səbəblərdən biri bir müştərinin istəyi və tələbləri, bu layihədən nə gözləməsidir. Bunları analiz etmədiyimiz zaman layihələrin, proqram təminatının, texnologiyaların tətbiqi nəticəsində əldə olunan ən son məlumatlarda arzuolunmaz nəticələr çıxa bilər. Bu zaman belə bir sual ortaya çıxır. Müştərinin tələbi, istəyi, gözləntiləri, layihə haqqında ümumi şərtləri, istəmədikləri məsələləri necə analiz etmək olar. Bu məsələlər özü elə bir ayrıca istiqamətdir. Bu sahəni sistemləşdirəcək və analiz edəcək analizçilər var. Onlar müxtəlif istiqamətli analizlər edə bilərlər. Məsələn, obyekt yönümlü analiz üsulları və s. var. Bu məsələlər analiz edilmədiyi zaman layihənin ilkin mərhələsi uğursuz başlanmış olur. 

Etiketlər :