İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası nədir?

1564 izlənmə

Paylaş

 

3

Babək Abbasov

İnformasiya texnologiyaları

Paylaşılma tarixi

27 may 2015 08:39

Informasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi  ev, iş, əyləncə həyatına sürətlə nüfuz edərək ayrılmaz parçasına çevrilmişdir. Böyük təşkilatlar əvvəllər kağız üzərində yerinə yetirdikləri bütün işlərini artıq elektronik mühitdə yerinə yetirmək üçün informasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş sistemlər istifadə edirlər. 

Etiketlər :