Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu nədir?

659 izlənmə

Paylaş

 

12

Elsevər İbadov

Mühasibat Uçotu

Paylaşılma tarixi

26 yanvar 2016 11:31
  1. Mühasibat uçotu, təşkilatın aktiv, öhdəlik, kapital, gəlir və xərclər haqqında bütün məlumatları tam, fasiləsiz və sənədlə rəsmiləşdirilmiş qaydada, dəyər ifadəsi ilə qeydə alan və ümumiləşdirən sistemdir.
  2. Müəssisə, Təşkilat və Qurumlarda baş verən iqtisadi hadisələrinmüəyyən edilməsi, qeydiyyatının aparılması və nəticələrin hazırlanaraq müvafiq istifadəçilərlə bölüşməsidir.
    1. Müəssisə, Təşkilat və Qurum dedikdə

                                                              i.      Kommersiya Təşkilatları

                                                           ii.      Büdcə təşkilatları

                                                         iii.      Qeyri-hökumət təşkilatları nəzərdə tutulur

  1. İqtisadi hadisə

                                                              i.      Müəssisənin resurslarında hər hansı bir dəyişiklik ortaya çıxaran və pul ilə ölçülə bilən əməliyyat və fəaliyyətlər

  1. Qeydiyyat

                                                              i.      Uçot

                                                           ii.      İkili qeydiyyat forması (Debet və Kredit)

  1. Nəticələr

                                                              i.      Maliyyə hesabatları

 

 

 

 

Etiketlər :