İslamda Günah və Halal anlayışları

İslamda Halal nədir?

113 izlənmə

Paylaş

 

0

Paylaşılma tarixi

09 avgust 2016 12:05

İslamda halal dedikdə dinin qadağan etmədiyi, icazə verdiyi davranış nəzərdə tutulur. Yəni Allah təala insanı yaratdıqdan sonra onun həyatını tənzimləmək üçün müəyyən təlimlər müəyyən qaydalar göndərmişdir. Bu təlim və qaydaların əsasını halal təşkil edir. Yəni halal elə bir davranışdır ki, din onu qadağan etməmişdir. Əgər hər hansı bir şeyin halal olub olmadığını bilmək istəyirsinizsə indi deyəcəyim 3 məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. 1. Qurani Kərimdə və hədislərdə həmin şeyin halal olduğu haqqında danışılmışdır. 2. Həmin şeyin edilməsinin yaxşı olmağı haqqında bizə ayə və hədislərdə məlumat verilmişdir. 3. Həmin şeyin haram edilməsi haqqında ayə və hədislərdə heç bir məlumat mövcud deyildir. 

Etiketlər :