NATO

NATO nədir?

127 izlənmə

Paylaş

 

1

Ceyhun Mahmudlu

Politologiya

Paylaşılma tarixi

03 oktyabr 2016 09:16

Nato 1949-cu ildə Vaşinqton müqaviləsinin imzalanması ilə təşkil edilmiş hökumətlər arası müdafiə təşkilatıdır. Hazırda NATO-nun Şimali Amerikadan 2 və Avropadan 26 üzv dövləti vardır. NATO-nun qurulduğu ilk gündən əsas məqsədi kommunizmin qarşısını almaq idi. Ümumiyyətlə götürsək NATO əsas xüsusiyyəti etibarı ilə kollektiv müdafiə təşkilatıdır. Bu qəbildən olan təşkilatların əsas məqsədi üzv dövlətlərinin üzləşdiyi hərbi təhlükələrə qarşı kollektiv müdafiyənin təmin edilməsidir. NATO nun Təsis Müqaviləsinnin V maddəsində qeyd olunur ki:

Avropa və Şimali Amerikada onlardan birinə və ya bir neçəsinə qarşı silahlı hücum onların hamısına qarşı hücum kimi qəbul edilməlidir və müvafiq olaraq razılaşdırılır ki, bu hal baş verdiyi halda onlardan hər biri BMT Nizamnaməsinin 51 maddəsində təsbit olunmuş fərdi və kollektiv özünü müdafiə etmək hüququ əsas götürülərək hücuma məruz qalmış tərəfə dəstək veriləcəkdir.

Şərq Bloku və Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra sonra NATO öz fəaliyyətini durdurmadı yeni ortaya çıxan çağırışlara qarşı qarşısına yeni məqsədlər qoyaraq nə inki fəaliyyətini davam etdirir, eyni zamanda həm şərqə doğru genişlənərək öz üzvlərinin sayını artırmış və digər qonşu bölgələrdə yerləşən dövlətlərnəndə müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlıq proqramları həyata keçirir.

 

Etiketlər :