Filoloq

  • Email : srzasoy@qu.edu.az
  • Web : www.qu.edu.az
  • Telefon : 0124482862

  Seyfəddin Rzayev

  1 Mövzu 7375 izlənmə

  Seyfəddin Rzayev 1986-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsini bitirmişdir.Dissertantura təhsilini Filologiya üzrə almış və 1997-ci ildə bitirmişdir.2013-cü ildə Filologiya bölməsi üzrə doktorantura müdafiəsini etmişdir.Seyfəddin Rzayev bir çox elmi əsərin müəllifidir.

  Kitablar
  • Seyfəddin Rzasoy, Oğuz mifologiyası (metod, struktur, rekonstruksiya), Bakı/ Azərbaycan, səhifə/səhifə aralığı: 363, Nurlan - Fev 2009
  • Seyfəddin Rzasoy, Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst, Bakı/ Azərbaycan, səhifə/səhifə aralığı: 188, Nurlan - Apr 2008
  • Seyfəddin Rzasoy, Oğuz mifi və oğuznamə eposu, Bakı/ Azərbaycan, səhifə/səhifə aralığı: 181, Nurlan - Fev 2007
  • Seyfəddin Rzasoy, Oğuz mifinin paradiqmaları, Bakı/ Azərbaycan, səhifə/səhifə aralığı: 229, Səda - Apr 2004