Maliyyə

    • Email : faliyev@beu.edu.az
    • Web : http://beu.edu.az/

    Füzuli Əliyev

    1 Mövzu 9408 izlənmə

    Füzuli Əliyev 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Menecment ixtisasından bakalavr dərəcəsi ilə məzun olub, magistratura təhsilini Qafqaz Universitetinin Biznesin təşkili və idarəedilməsi ixtisasında davam etdirib. 2008-ci ildə Qafqaz Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, təhsilini Azərbaycan Respublikasının dövlət xətti ilə Türkiyədə davam etdirmişdir. Hal-hazırda İstanbul universitetin Sosial Elmlər İnstitutunun Maliyyə ixtisası üzrə doktorantura (PhD) təhsilini davam etdirir, səhm qiymətlərinin və volatilliyinin qeyri-xətti modelləşdirilməsi üzrə tədqiqatlar aparır. Maliyyə bazarları ilə əlaqədar, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasaları Kurumu, BankAsya, vəs. kimi müxtəlif qurumlarda seminar və təlimlərdə iştirak etmişdir. 2013-cü ildə Nyu-York birjasının Müəllimlərin Təlim Proqramında iştirak etmişdir. 2007-2017-ci illərdə Qafqaz Universitetində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Hal hazırda Bakı Mühəndislik Universitetinin baş müəllimidir, maliyyə menecmenti, investisya və maliyyə bazarları dərslərini tədris edir.