Sənaye mühəndisliyi

  • Email : phesenov@qu.edu.az
  • Web : http://ie.qu.edu.az/
  • Telefon : 994123499988

  Pərviz Həsənov

  1 Mövzu 15545 izlənmə

   

  Pərviz Adil oğlu Həsənov 1981-ci ildə Ağdaş şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Mingəçevir özəl Türk litseyini bitirmişdir. Elə həmin il Türkiyənin Əskişəhər şəhərində Osmanqazi Unversitesinə  daxil olmuşdur.

  2007-ci ildə Qafqaz Universitetində magistraturanı bitirdikdən  sonra laborant vəzifəsində işə girmiş, 2010-cu ildən baş müəllim vəzifəsində işləməyə başlamışdır.

  2011-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri institutuna dissertant olaraq qəbul olmuşdur. Üzərində çalışdığı dissertasiya işi “Təkrar istehsalat sistemlərində logistik proseslərin riyazi modellərinin qurulması adlanır. Mövzuyla bağlı yerli və xarici elmi jurnallarda bir neçə məqalələri dərc olunub.

   2010-cu ildə Kanada  Ryerson universitetində 6 aylıq aspirant kimi elmi tədqiqatlar aparmışdır.

  2015-ci ildən Sənayenin təşkili və idarə olunması kafedrasında müdir əvəzi vəzifəsində işləyir.