Kompyuter mühəndisliyi

  • Email : eseyidzade@beu.edu.az
  • Web : http://beu.edu.az/
  • Telefon : 99450 3349464

  Etibar Seyidzadə

  2 Mövzu 20219 izlənmə
  • Magistratura, Azərbaycan Texniki Üniversiteti, Hesablama maşınlarının, komplekslərinin, sistemlərinin və şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. . - . Diplom #AB-I №: 00935
  • Bakalavriat, Azərbaycan Texniki Üniversiteti, Hesablama maşınlarının, komplekslərinin, sistemlərinin və şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. . - . Diplom #AB-I №: 00935
  • Baş müəllim, Bakı Mühəndislik Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi. /Azərbaycan. Okt 2007- davam edir
  • Baş müəllim, Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi. /Azərbaycan. Okt 2003 - 2007
  • Hesablama Mərkəzinin müdiri, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 1999 - Dek 2000
  • Müəllim, Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi. Bakı/Azərbaycan. Okt 1997 - Okt 2003
  • Kompyuter operatoru, Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi. Bakı/Azərbaycan. Fev 1994 - Okt 1997