Biologiya müəllimliyi

  • Email : rselimov@qu.edu.az
  • Web : http://be.qu.edu.az/
  • Telefon : +994123499988

  Rəşad Səlimov

  1 Mövzu 5346 izlənmə

  Səlimov Rəşad Allahverdi oğlu 03 iyul 1980-ci ildə Lerik qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə 1-ci sinifə getmişdir. 1994 – cü ildən təhsilini Lənkəran özəl Türk Liseyində davam etdirmişdir. 1998-ci ildə orta təhsilini başa vurduqdan sonra Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakultəsinə daxil omuş, 2002-ci ildə bakalavr, 2004-cü ildə isə magistratura təhsilini “Fərqlənmə diplomu” ilə başa vurmuşdur. Həmin il imtahanları “əla” qiymətlərlə verərək AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əyani aspirantura şöbəsinə qəbul olunmuşdur. 2008-ci ildə aspirantura təhsilini başa vuraraq müzakirə üçün dissertasiya şurasına təqdim etmiş, müzakirələrdən uğurla keçmişdir. 16 oktyabr 2009-cu ildə «Таlış geofitlərinin növmüxtəlifliyi, onların introduksiyası, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin mühafizəsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş, 31 may 2010-cu ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK tərəfindən Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir.

  2011-ci ildən etibarən AMEA Botanika İnstitutunun Botanika ixtisası üzrə əyani doktranturasının ikinci pilləsində təhsilini və elmi tədqiqatlarımı davam etdirməkdədir.

  Ailəlidir. 2 qız və 1 oğlan övladı vardır.