Politologiya

  • Email : cmahmudov@beu.edu.az
  • Web : www.beu.edu.az
  • Telefon : 994123499988

  Ceyhun Mahmudlu

  2 Mövzu 9439 izlənmə

  Ceyhun Cəfər oğlu Mahmudlu 1979-cu ildə Dəvəçi (Şabran) rayonunda anadan olmuşdur. Bakalavr və Magistr təhsilini 1998-2004 cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində almışdır. 2007-ci ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmiş və müvafiq elmi dərəcə almışdır. Ceyhun Mahmudlunun tədqiqat istiqamətlərinə milliyyətçilik, etnik azlıqlar, etnik münaqişələr, dini qruplar və siyasi İslam daxildir. Onun bu mövzularnan əlaqədar çox saylı elmi və publisistik məqalələri mövcuddur.  Hal hazırda Bakı Mühəndislik Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır.