Uzman Psixoloq / Psixoterapevt

  • Email : info@pma.az
  • Web : pma.az
  • Telefon : +994 (12)562 88 46

  Xudaverdi Məmmədov

  1 Mövzu 3670 izlənmə
  1990-cı ildə Şəki şəhərində anadan olub. 2008-2012-ci illər arasında Mersin Universitetinin Pedaqoji Fakultəsinin “Psixoloji Konsultasiya” ixtisası üzrə təhsil alıb. Daha sonra “Ailə  Psixoloji Konsultasiyası” ixtisası üzrə uzmanlıq dərəcəsini alıb. Əsas ixtisaslaşma sahəsi “Yeniyetmə və Ailə terapiyası" mövzusu üzərində olmuşdur. Təhsil həyatı boyunca bir çox seminar ve konfranslarda iştirak edərək öz sahəsində ixtisaslaşmışdır.
   
  VerdiyiTəlimlər, Kurslar, Seminarlar
   
  “Effektivdərsoxumatexnikaları”, Mersin AnadoluLisesi, Seminar, 2010
  “GeştaltTerapiyası”,  Medistyle Hospital, Təlim. 2013
  “FövqaladəHallarNazirliyindəçalışanpsixoloqunvəzifələri”,FHN, Təlim. 2013
  “Fövqaladəhallarzamanıpsixolojiyardım”, Təlim, PsixiSağlamlıqMərkəzi. 2013
  “Fövqaladəhallarzamanı interpersonal terapiyanıntətbiqi”, Təlim, PsixiSağlamlıqMərkəzi. 2013
  “Susidalcəhdlərzamanıilkinpsixolojiyardımtexnikaları” ,Təlim, PsixiSağlamlıqMərkəzi. 2014
  “Abituriyentlərdə stress vəonunidarəolunması”, Seminar,  ArazKursları. 2014
  “İntiharvəonuönləməçalışmaları”.  Seminar,  Avropa-AzərbaycanPsixoloqlarBirliyi, 2014
   “İmtahanərəfəsindəkişagirdlərinvaldeynlərininmaarifləndirilməsi”, Kaspilitseyi, Seminar. 2014
   “Uğurqazanmışinsanlarınhəyatlarındakıpsixolojiaspektlər”,  “UĞUR NƏRDİVANI”  Layihəsi, İqtisadUniversiteti, Təlim. 2014
  “Bədəndilivəeffektivünsiyyət”, Təlim, İnternatUşaqlarınınCəmiyyətəAdaptasiyasıLayihəsi, Novxanı. 2014
  “İmtahanhəyəcanıvəonunidarəolunması”, Seminar ,Qəbələ. 2015
  “Yeniyetməlikyaşındakıuşaqlarlavalideynləriarasındaeffektivünsiyyət”, Seminar, Qəbələ,. 2015
  “Vekslertesti”, Təlim, PsixiSağlamlıqMərkəzi. 2015
  “İmtahanstressivəonunidarəolunması”, Seminar,  ZəfərKursları. 2016
  “Planlıvəeffektivdərsoxuma”, Seminar, ZəfərKursları. 2016
  “Abituriyentlərinvalideynləriiləeffektivünsiyyətyolları”, Seminar, ZəfərKursları. 2016
  “Xüsusi təhsiləehtiyacıolanuşaqlarınvalideynlərininmaarifləndirilməsi”, Seminar, LənkəranReabilitasiyaMərkəzi. 2016
  “Xüsusi öyrənməpozuntuları, ərkəndiaqnostikasıvətəhsili”, Təlim, LənkəranReabilitasiyaMərkəzi. 2016
  “Vekslertesti”, Təlim, Montessori UşaqReabilitasiyavəPsixologiyaMərkəzi. 2016