Dinşünaslıq

  • Email : safelus@yahoo.com
  • Web :
  • Telefon : 99412 510 65 45

  Elşad Mahmudov

  2 Mövzu 24413 izlənmə

  Elşad Mahmudov 1975-ci il də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1982-1992-ci illərdə Bakı şəhərində 254 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. 1992-1997-ci illərdə BDU-nun İlahiyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1997-1999-cu illər arasında Türkiyənin Ankara Universitetində magistraturanı bitirmişdir. 1999-2005-ci illərdə doktorantura bölməsində təhsilini davam etdirmişdir.  2005-ci ildə“Sebep ve Sonuçları Açısından Hz. Peyğamber’in Savaşları”mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2005-ci ildən BDU-nunİlahiyyat fakultəsininİslam elmləri kafedrasında müəllimişləyir. İslam tarixi və mədəniyyəti dərslərini tədris edir. 7 məqalə və  1 proqramınmüəllifidir.