Beynəlxalq əlaqələr

  • Email : shamkhalabilov@yahoo.com
  • Web : http://ir.qu.edu.az/
  • Telefon : 994124482862

  Şamxal Əbilov

  2 Mövzu 10323 izlənmə

  Şamxal Əbilov 2003-2008 bakalavr təhsilini Qafqaz Universiteti  Beynəlxalq Münasibətlər bölməsində almışdır. Daha sonra təhsilini 2009-2010 illərdə Leipzig və  2010-2011 illərdə Viyana Universitetində Siyasi Elmlər sahəsi üzrə davam etdirmiş və magistr dərəcəsinə layiq görülməklə tamamlamışdır. Hazırda O Leipzig universitetinin doktorantıdır və Qafqaz Universiteti Təhlükəsizlik və Enerji Tədqiqatları Mərkəzində tədqiqatçı olaraq çalışmaqdadır.

  Şamxal Abilovun maraq dairəsinə, etnik münaqişələr və onların həlli, beynəlxalq hüquqda soyqrım məsələləri, Xəzər regionun geosiyasi mövqeyi  və regionlaşma kimi mövzular daxildir. Onun bu mövzularla əlaqədar çox saylı elmi və publisistik yazıları dərc olunmuşdur. Bundan başqa, O 2014 cü ildə nəşr edilmiş “Qarabağ 99 sualda” kitabının həm müəlliflərindən biridir.